Про нас

Перепустка в успішне професійне життя!
Кафедра маркетингу
Щоб досягнути максимального ефекту, важливо діяти за єдиною цілісною та комплексною концепцією.
Slide 3
Slide 2
PlayPause
Slider

ПРО НАС

Кафедра маркетингу створена 1 липня 2017 року шляхом реорганізації кафедри менеджменту та маркетингу (наказ Ректора Луцького НТУ №755-04-33 від 17.12.2016 р). До 1 липня 2017 року становлення та розвиток спеціальності 075 «Маркетинг» відбувались на кафедрі менеджменту та маркетингу, яка функціонувала з 1995 року і яку з 2002 р. очолювала к.е.н., проф. Морохова

Динаміка розвитку спеціальності «Маркетинг»:

2004 р. – відбувся перший набір студентів за спеціальністю «Маркетинг»;

2008 р.  – здійснено перший на Волині випуск бакалаврів з маркетингу;

2008 р.  – ліцензована підготовка фахівців з маркетингу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр»;

2009 р. – здійснено перший випуск магістрів з маркетингу;

2017 р. – підготовка фахівців денної та заочної форм навчання на кафедрі  маркетингу Луцького НТУ проводиться за двома освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» зі спеціальності 075 Маркетинг.

2018 р. – проведено акредитацію освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує сучасні умови навчання студентів, налагоджена  творча співпраця викладачів і студентів, створені умови для навчання і стажування за кордоном найбільш здібних студентів.

Slider
Slider
Slider