Наукова діяльність

Напрям наукових досліджень викладачів кафедри:

«Актуальні проблеми маркетингу в умовах інноваційного розвитку економіки» (керівник: к.е.н., професор Морохова В.О.)

Викладачами кафедри виконуються науково-дослідні роботи в межах робочого часу:

  1) «Маркетингове забезпечення ефективного функціонування підприємств». Науковий керівник: к.е.н., професор Морохова В.О. Виконавці: Бойко О.В., Герасимяк Н.В., Здрилюк В.Б., Ковальчук О.В., Лорві І.Ф., Клімович О.М. Термін виконання: 01.01.2017 р. – 31.12.2019 р. Номер д/р 0117U004763.

2) «Маркетингові технології управління підприємствами в умовах сучасного бізнес-середовища». Науковий керівник: к.е.н., професор Морохова В.О. Виконавці: Бойко О.В., Войтович С.Я., Ковальчук О.В., Лорві І.Ф. Термін виконання: 01.02.2020 р. – 31.12.2024 р. Номер д/р 0120U100820.

На кафедрі маркетингу функціонує  1 студентський гурток за науковим спрямуванням:  «Формування та реалізація маркетингової політики підприємств на ринку товарів та послуг» (керівник гуртка: к.е.н., професор Морохова В.О.).

 Студенти кафедри активно приймають участь та перемагають в конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах:

2017 рік – Дроздовська Наталія (гр. МКм-51) – Диплом ІІІ ступеня Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці». (Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В.О.).

2017 рік – Ковтун Андрій (група МО-41) – Диплом ІІ ступеня переможець у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (Керівник роботи: к.е.н., доцент Лорві І.Ф.).

2017 рік – Вахович Владислава (гр. МКс-21) диплом ІІ ступеня у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 051 «Економіка».

2018 рік – Слива Юлія Михайлівна (гр. МКм-51) – Диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (Одеський національний політехнічний університет 10-11 травня 2018 р.) (Керівник: к.е.н., доц.. Ковальчук О.В.).

2018 рік – Гринчук Вікторія Євгенівна (гр. МК-41) – Диплом І ступеня у ІІ турі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» з науковою роботою на тему: «Стимулювання інноваційної активності працівників сільськогосподарського підприємства» (Київський національний університет технологій та дизайну, 24 квітня 2018 р.) (Керівник роботи: к.е.н., доцент Герасимяк Н.В.).

2018 рік – Гнатюк Олена Петрівна (гр. МКм-51) – Диплом ІІІ ступеня Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (Тернопільський національний економічний університет  12 квітня 2018 року) (Керівник роботи: к.е.н., професор Морохова В.О.).

2018 рік Булавчик Максим Іванович (гр. МК-41) – Диплом ІІІ ступеня Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» (Тернопільський національний економічний університет  12 квітня 2018 року) (Керівник роботи: к.е.н., доцент Бойко О.В.).

2019 рік – Цаплан Софія Олександрівна (гр. МК-41) – Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (Київський національний університет технологій та дизайну, 25 квітня 2019 р.) (Науковий керівник: к.е.н., доцент Герасимяк Н.В.).