IІ Всеукраїнська науково-практична конференція «МАРКЕТИНГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

«МАРКЕТИНГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

відбудеться 1 листопада 2019 року

у Луцькому національному технічному університеті

Напрями конференції:

 1. Маркетинговий менеджмент підприємства: тенденції, проблеми та перспективи розвитку в умовах становлення інформаційного суспільства
 2. Стратегічні імперативи розвитку інноваційного маркетингу
 3. Маркетинговий інструментарій у цифровій економіці
 4. Маркетингові дослідження в середовищі Інтернет
 5. Сучасні інформаційні технології в галузях економіки

Участь у конференції безкоштовна.
Робочі мови конференції: українська та англійська.
Для участі в інтернет-конференції необхідно до 30 жовтня 2019 року надіслати за електронною адресою e-mail: lntu.mark.conf@gmail.com тези доповідей та заповнити заявку на участь в гугл-формі за посиланням: https://forms.gle/pBjx4mrVMoqLGhDX8

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 • матеріали надсилаються обсягом 2-3 повних сторінки, формату А4 (інтервал – 1,5, основний текст – гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, всі поля – 2 см, абзац – 1 см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word;
 • праворуч – ПІБ, науковий ступінь, місце роботи автора (ів);
 • нижче для студентів зазначити ПІБ наукового керівника
 • нижче назва навчального закладу;
 • через інтервал посередині сторінки – назва роботи прописними літерами напівжирним шрифтом;
 • через інтервал основний текст тез з вирівнюванням по ширині;
 • список використаних джерел подається загальним списком через інтервал від останнього рядка шрифтом Times New Roman, кегль – 12 з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.