I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

«МАРКЕТИНГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

яка відбудеться 5 жовтня 2018 року

у Луцькому національному технічному університеті

 

Напрями конференції:

  1. Маркетинговий менеджмент підприємства: тенденції, проблеми та перспективи розвитку в умовах становлення інформаційного суспільства
  2. Стратегічні імперативи розвитку інноваційного маркетингу
  3. Маркетинговий інструментарій у цифровій економіці
  4. Маркетингові дослідження в середовищі Інтернет
  5. Сучасні інформаційні технології в галузях економіки

Участь у конференції безкоштовна.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Для участі в інтернет-конференції необхідно до 04 жовтня 2018 року надіслати за електронною адресою e-mail: lntu.mark.conf@gmail.com тези доповідей та заповнити заявку на участь в гугл-формі за посиланням: https://goo.gl/forms/bneQRo4LZ2BidacW2

До 20 жовтня 2018 року тези доповідей матеріалів конференції будуть безкоштовно розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ www.economosvita.lntu.edu.ua в розділі «НАУКА» – «ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ».

Всі матеріали слід надсилати лише електронною поштою. Файли повинні бути названі за прізвищем автора або першого співавтора (наприклад, tezy_lorvi.doc).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

– матеріали надсилаються обсягом 2-3 повних сторінки, формату А4 (інтервал – 1,5, основний текст – гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, всі поля – 2 см, абзац – 1 см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word;

– праворуч – ПІБ, науковий ступінь, місце роботи автора (ів);

– нижче для студентів зазначити ПІБ наукового керівника

– нижче назва навчального закладу;

– через інтервал посередині сторінки – назва роботи прописними літерами напівжирним шрифтом;

– через інтервал основний текст тез з вирівнюванням по ширині;

– список використаних джерел подається загальним списком через інтервал від останнього рядка шрифтом Times New Roman, кегль – 12 з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Зразок оформлення тез доповідей

Н. В. Герасимяк, к.е.н., доцент

Науковий керівник (для студентів): Н.В. Герасимяк, к.е.н., доцент

Луцький національний технічний університет

 

ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

 

Основний текст

Список використаних джерел

 

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори (відповідальність за зміст матеріалів, підготовлених студентами, несуть наукові керівники).

Матеріали мають бути ретельно перевірені за змістом і підготовлені відповідно до норм правопису та орфографії.

Адреса оргкомітету: 43024, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29,

Луцький національний технічний університет, кафедра маркетингу.

 Координатори заходу:

Валентина Олександрівна Морохова –завідувач кафедри маркетингу, к.е.н., професор, Луцький НТУ (0332-25-36-12)

Ірина Федорівна Лорві – к.е.н., доцент кафедри маркетингу Луцького НТУ (0505576265)

Неля Вікторівна Герасимяк – к.е.н, доцент кафедри маркетингу Луцького НТУ (0500158100)

 

Поділитися текстом

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *