«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет

(Факультет бізнесу, Кафедра маркетингу)

Луцька міська рада;

Університет «Люблінська Політехніка», Польща;

Природничо-гуманітарний університет в Седльцах, Польща;

Полєський державний університет, Білорусь;

Бреський державний університет, Білорусь;

Клайпедський державний університет прикладних наук, Литва;

Політехнічний інститут Браганса, Португалія;

Грузинський технічний університет, Грузія

Університет національної і світової економіки, Болгарія.

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»,

яка відбудеться 29 березня 2019 року в Луцькому національному технічному університеті

Дата проведення: 29 березня 2019 року.

Місце проведення: м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, аудиторія К 206.

Останній термін подання заявок, тез доповідей та копії квитанції про сплату організаційного внеску: 22 березня 2019 року.

Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку маркетингового менеджменту в умовах сьогодення.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):

1. Теорія та практика маркетингового управління підприємствами.

2. Практична реалізація засад маркетингового менеджменту на міжнародному та регіональному рівнях.

3. Організаційне, кадрове, фінансово-облікове, логістичне та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств.

4. Інноваційно-управлінські засади розвитку підприємств.

Порядок роботи конференції

29 березня 2019 р.

(корпус № 3, вул. С. Ковалевської, 29)

930 реєстрація учасників конференції

1000відкриття конференції. Пленарне засідання (ауд. К 206)

1300 обідня перерва

1400 засідання секцій (відповідно до програми та графіка їх роботи)

1700 – заключне пленарне засідання (ауд. К 206)

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв

Доповідь на секційному засіданні – 5 хв

Виступ при обговоренні доповіді – 3 хв

Виступ під час дискусії з

проблемних питань – до 5 хв

З А Я В К А

на участь у VІ міжнародній науково-практичній конференції

студентів та молодих науковців

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________

Для студентів прізвище, ім’я, по-батькові, наукова ступінь і вчене звання наукового керівника_______________________________

Назва навчального закладу ________________

Назва секції ____________________________

Назва доповіді __________________________

Форма участі (безпосередня участь в роботі конференції, заочна)______________________

Необхідність в мультимедійному обладнанні______________________________

і дата квитанції про оплату організаційних внесків_________________________________

Координати для зв’язку:

Поштова адреса_________________________

Контактний телефон_____________________

Е-mail: ________________________________

Планую (потрібне позначити)

  • виступити з доповіддю на пленарному засіданні;

  • виступити з доповіддю на секційному засіданні;

  • взяти участь в обговоренні проблемних питань

Підпис_______________________________

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

До опублікування приймаються тези, які не друкувалися раніше.

Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word.

Аркуш формату А5. Поля – 1,5 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 10, інтервал –1. Абзацний відступ – 1 см.

Обсяг тез – 2-і повні сторінки.

Робоча мова конференції: українська, англійська, польська, російська.

У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора або співавторів, назва навчального закладу (без скорочень); для студентів вказати прізвище, ім’я, по батькові, наукову ступінь та звання наукового керівника.

Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.

В кінці тез подається перелік використаних джерел, посилання на які в тексті є обов’язковими. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Перелік використаних джерел наводиться бібліографічним списком джерел відповідно до діючих вимог.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc).

Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

Тези друкуватимуться в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів нестимуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.

Матеріали, які не відповідатимуть вищевказаним вимогам публікуватися не будуть.

зразок оформлення тез

Сергійчук Іванна Петрівна

Луцький національний технічний університет

(для студентів) Науковий керівник: Іванов Іван Іванович,

д.е.н., професор, Луцький НТУ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

(ПОВНИХ 2 СТОРІНКИ ЗІ СПИСКОМ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ)

Перелік використаних джерел:

(не менше 3-ох джерел)

Умови участі в конференції

Участь у конференції є безкоштовною. Збірник тез доповідей конференції у PDF форматі буде представлено на сайті Луцького НТУ. У разі необхідності одержання учасником програми конференції, збірника тез доповідей конференції у паперовому вигляді та сертифікату участі – плата складає 100 грн. Розсилка матеріалів та збірників тез доповідей здійснюється за кошти авторів.

ОПЛАТА УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Реквізити для перерахування організаційного внеску:

Одержувач:

Луцький національний технічний університет

Р/р 31251203117820

ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ: 05477296

У призначенні платежу обов’язково вказати шифр: «Конф. 2. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту» та прізвище платника.

Заявку, тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску просимо надіслати до 23 березня 2019 року на електронну адресу: Konfmarkmen2019@ukr.net або поштою: 43024, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, кафедра маркетингу.

КООРДИНАТОРИ ЗАХОДУ

+38-0332-25-36-12 Валентина Олександрівна Морохова – голова організаційного комітету, завідувач кафедри маркетингу, професор, Луцький НТУ

+38-0332-75-03-35 Надія Віталіївна Хвищун– член організаційного комітету, декан факультету бізнесу, доцент, Луцький НТУ

+38-095-777-32-80 Сергій Ярославович Войтович – член організаційного комітету, професор кафедри маркетингу, Луцький НТУ

+38-050-015-81-00 Неля Вікторівна Герасимяк – відповідальний секретар конференції, доцент кафедри маркетингу, Луцький НТУ

E-mail: mm@lntu.edu.ua

Поділитися текстом

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *